Treball I Vida

10 cites de Walt Disney que mostren el grau de comprensió de la vida de les persones amb èxit