Pentinat

Què són els bloquejadors de DHT i per què cada tipus amb caiguda de cabell ha de saber-ne