Pentinat

Vuit tipus d’home Bun Tots els nois amb els cabells llargs s’han de provar almenys una vegada