Matrimoni

Les dones curtes i els marits alts són científicament el millor combinat de parella