Pentinat

Hi haurà 6 pentinats Dapper quan el teu barber talla els cabells per casualitat massa curts