Característiques

5 vídeos de YouTube a l'Índia que han obtingut el màxim nombre de disgustos i han registrat registres desagradables