Pentinat

7 senzills passos per fer que els cabells siguin arrissats si voleu experimentar amb el vostre pentinat