Guerrers De La Carretera

La col·lecció de vehicles de Steve Austin, 'Cold Cold', és un autèntic 'impressionant'