Característiques

6 països on la mala herba és legal i desitgem que passem el mes de 4/20 tancats en un d'ells