Pentinat

5 consells per a la cura del cabell per a un cabell arrissat i ondulat per domar el cabell i curar la sequedat